Isang pagbati sa Science City of Munoz para sa pagpasa para sa mainam na pamamahala sa pananalapi ng lungsod!