Mabuhay ang mga kababaihan! Mabuhay ang inyong tagumpay, partisipasyon at kontribusyon sa ating Science City of Muñoz!  Isulong ang aksyon tungo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian para sa pag-unlad!

“We Make Change Work for Women.”