Dumalo ang ating butihing MAYOR BABY ARMI LAZARO ALVAREZ sa 69th General Assembly and Election of New Officers sa Crown Plaza Manila Galleria, Ballroom A nitong Hulyo 21 at Hulyo 22, 2022 kung saan nahalal ang ating Mayor bilang FOCAL MAYOR FOR GENDER AND DEVELOPMENT.

 Noong Hulyo 21, 2022, ang LCP COMELEC ay nanguna sa pagpupulong at halalan ng mga bagong ospital at noong Hulyo 22, 2022 naman ay nagkaroon ng kauna-unahang pagpupulong ang mga bagong halal na lupon at kanilang tinalakay at inaprubahan ang mga resolusyon sa mga authorized bank signatories; mga detalye sa strategic planning workshop; at iba pang nauugnay na usapin. Pagkatapos nito, nagbigay naman ng maikling presentasyon ang VNG International tungkol sa Solid Waste Management ng Netherlands.