Isang pagbati ang hatid ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Agham ng Muñoz para sa pagkakatalaga ni Dr. Ronnie Domingo bilang bagong OIC-Director ng Philippine Carabao Center (PCC). Hindi lamang pagiging isang lider, kung hindi isang inspirasyon din ang iyong kinakatawan sa buhay ng inyong mga kababayan dito sa Muñoz.

Sa kanyang paglilingkod bilang direktor ng Bureau of Animal Industry ay napatunayan ang kanyang mahusay na serbisyo sa pamahalaan. Ito ay tiyak na aasahan at magiging gabay para sa epektibo at magandang pamamalakad ng institusyon ng PCC. Inaasahan ang pagpapatuloy na paglikha ng mga programang mas makakapagpaunlad ng pamumuhay at kabuhayan ng ating mga kababayang magsasaka!

Ang inyong pagbisita upang magbigay-galang sa ating pamahalaan at nasasakupan ay lubos naming ikinagagalak at tinuturing na isang pribilehiyo. Muli, lubos po namin kayong ipinagmamalaki bilang isang Muñozonian!