Kasalukuyan ang pagbabakuna sa mga barangay ng mga kawani ng City Health Center ng Vaccine –Preventable Diseases o maiiwasang sakit gaya ng measles o tigdas, rubella at polio. Sa pangunguna ni Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D., Dr. Abigail Baret at ng DOH CLCHD, ang mga batang 9 na buwan hanggang bababa sa 5 taong gulang ay mababakunahan.

Ang Department of Health Central Luzon Center for Health Development o DOH CLCHD ay may target na 95% na dapat mabakunahan sa buong Central Luzon. Ito ay parte ng pambansang pagsisikap na mabakunahan ang lahat ng bata sa mga naturang sakit.