Bilang isang dating Nurse ay alam ng ating mahal na MAYOR BABY ARMI LAZARO ALVAREZ ang kagandahang maidudulot ng pagpapabakuna laban sa COVID-19 kaya personal siyang nagtungo nitong Setyembre 23, 2022 sa barangay Villa Nati upang tumulong sa pagbabakuna sa ating mga minamahal na anak upang ligtas sila sa sakit na hindi nakikita ng ating mga mata.

 Dahil sa aktibong pagbabakuna ng ating Mayora at pagtulong sa Vaccination team ay mula 14% ay tumaas ng 55% ang mga batang nagpabakuna para sa kanilang proteksyon.

 Lubos ang tuwa ng ating Mayora na makita ang mga batang nagpapabakuna dahil alam niyang madadagdagan ang tyansya ng mga ito na hindi magkasakit ng Covid-19 kaya siya’y nagpamahagi ng pagkain mula sa Jollibee upang ang kaniyang saya ay maibahagi niya sa mga batang naroon.

 Mga guro, mga magulang, mga kabataan at ang Lokal na Pamahalaan, patuloy po tayong magtulungan para sa ikaliligtas ng ating lungsod at ng ating kapwa mamamayan laban sa Covid-19. “Prevention is better than cure”, kaya pabakuna na!