“Prutas at gulay itamin at kainin, upang katawa’y maging malusog at hindi sakitin”

Inumpisahan na ang unang pagsusuri para sa Bakuran Ko, Gulayan Ko 2021 nitong Agosto 2, 2022 na magtatapos sa Agosto 10,2022. Ito ay may tatlong kategorya, ang Barangay Council Food Production Level, Household Food Production Level at School Food Production Level.

Narito ang mga criteria para sa pagsusuri sa Barangay Council Food Production Level:

1. DEMO GARDEN: 50%

a. Quantity of Plants: 10%
b. Quality of Plants: 10%
c. Use of Appropriate Technology:10%
d. Utilization of Products: 10%
e. Beauty, Cleanliness and Environmental Conservation and Sustainability: 10%

2. BARANGAY IMPACT/ PARTICIPATORY/CLEANLINESS: 50%

a. Community Participation: 25%
b. Cleanliness/ Solid Waste Mngt./IEC: 25%

Narito naman ang mga criteria para sa pagsusuri sa Household Food Production Level at School Food Production Level:

1. HEALTH AND PRODUCTIVITY OF CROPS: 50%

a. Diversity of Plants: 20%
b. Quality of Crops: 20%
c. Utilization of Crops: 10%

2. USE OF APPROPRIATE TECHNOLOGY: 25%

3. BEAUTY, CLEANLINESS AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND SUSTAINABILITY: 25%

a. Cleanliness of Sorroundings: 5%
b. Presence of Compost Pit: 5%
c. Waste Management: 5%
d. Climate Change Mitigation/Adaptation: 5%
e. Vegetable Landscape Adaptation: 5%

“Magtanim ay ‘di biro” at “kung may itinanim ay may aanihin”, kaya mga minamahal naming kababayan hinihikayat po kayo ng Lokal na Pamahalaan ng Science City of Muñoz sa pamumuno ni MAYOR BABY ARMI LAZARO ALVAREZ upang makiisa sa ating BAKURAN KO, GULAYAN KO 2022. Ito ay isang paraan upang maibsan ang gutom at magkaroon ng tinatawag na sapat at seguridad sa pagkain na isang programa ng pambansang pamahalaan.