Nagtanghal ang Ballet Philippines kasabay ng kanilang pagdiriwang ng 50th Anniversary kahapon, January 16, 2020 bilang bahagi ng ating 7th Uhay Festival.

Ang Ballet Philippines ay isang professional classical at contemporary dance company na binuo ni Alice Reyes na kung saan siya ay naging artistic director sa loob ng 20 taon mula 1969 hanggang 1989. Naging “first house” nila ang Cultural Center of Philippines at si Mr. Nick Liczaso ang kasalukuyang Presidente nito.

Ilan sa kanilang dance piece na ipinakita ay ang mga sumusunod:

1. Opus I
Koryograpiya ni: Adam Sage
Mga nagtanghal: Maisie Briones, Renzen Arboleda, Joervy Sanchez

2. Cinderella Pas de Deux
Koryograpiya ni: Alice Reyes
Musika ni: Peter Ilytch Tchaikovsky
Mga nagtanghal: Katrene San Miguel at Earl John Arisola

3. Ang Sultan
Koryograpiya ni: Gener Caringal
Musika ni: Lucresia R. Kasilag
Mga nagtanghal: Mark Balucay – Sultan, Idelle Buhia – Princess, Justine Orande – Lover, Joanne
Tangalin – Slaves, Alyssa Laico, Bea Agustin, Gilliane Berneza, Ace Polias, Carlo
Pagoda, Edgar Lacaba.

4. Moon
Koryograpiya ni: Kun-Yang Lin
Musika ni: Dead can Dance
Nagtanghal: Dan Dayo

5. Sama-Sama
Koryograpiya ni: Ronelson Yadao
Musika ni: Ryan Cayabyab
Mga nagtanghal: Earl John Arisola, Dan Dayo, Justine Orande, Ace Polias, Edgar Lacaba, Mark
Balucay, Luigie Barrera, Renzen Arboleda, Joervy Sanchez.

6. Kada Paningkamot (Every Hardworker)
Koryograpiya ni: AL Abraham
Musika ni: Si Filemo sung Lea Salonga; Rainbow Bahaghari
Nagtanghal: Carlo Pagoda

7. Bungkos Suite
Koryograpiya ni: Alice Reyes, National Artist of Dance
Musika: Dahil Sa’yo ni Mike Vekarde Jr. at Fabian Obispo
Chitchiritchit: Folk Song arranged by Lucresia Kasilag
Dandansoy: Composed by Augurio Abeto arranged by Lucresia Kasila at Velasco
Dabada: Manang Biday by Paguio
Telebong: Folk Song arranged by Fabian Obispo
Mga nagtanghal: Katrene San Miguel, Joanne Tangalin, Idelle Buhia, Bea Agustin, Alyssa Laico, Ace Polias, Luigie Barrera, Mark Balucay, Joervy Sanchez, Renzen Arboleda.

Naroon rin sina Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D, Dr. Dante G. Parungao, CESO VI – OIC Schools Division Superintendent at Mr. Ronelson Yadao – Associate Artistic Director and Ballet Philippines Director na siyang nagsilbing panauhing tagapagsalita sa programa.