Lubos din po ang ating pasasalamat kay Mr. Darren Espanto sa kanyang donasyon na 100 cavans ng tig-25 kilos na ipapamahagi sa ating mga kababayan sa pamamagitan ni Ms. Corazon Valencia.