Nagsama-sama ang mga bikers, matanda at bata mula sa iba’t-ibang lugar para sa ginanap na Bike Fest 2020: Bike For Love ngayong January 12, 2020.

May mahigit na 30 km. ang inikot ng mga bikers hanggang makarating sa finish line. Unang nakarating sa finish line si Mr. Marvin Tabayan na nakatanggap ng ₱2000 cash prize. Pangalawang nakarating si Mr. Renz Callorina na may ₱1500 cash prize. Tumanggap naman ng ₱1000 cash prize ang 3rd place at ₱500 cash prize naman ang tinanggap ng 4th place.

Nakilahok rin sa aktibidad sa isa sa nakipadyak si Coun. Henry Agaloos. May mga raffle prizes din tulad ng cellphones, bigas, prepaid wifi, bike parts at mountain bikes.