Ipinagkaloob ng City Agriculture Office ang mga sumusunod: Subsidized Hybrid Seeds sa 585 na magsasaka, Subsidized Inbred Seeds sa 281 na magsasaka at Fertilizer (UREA). Ito ay isang proyekto sa ilalim ng Rice Resiliency Project. Ang pamimigay ng Fertilizer (UREA) ay nagsimula noong pangalawang linggo ng Mayo, samantalang ang pamimigay ng mga binhi ay nagsimula noong panagalawang lingo ng Hunyo hanngang sa kasalukuyan.