Naganap ang pagbabasbas at pagbubukas ng School Gymnasium ng Curva Elementary School ng Barangay Curva ng Lungsod Agham ng Muñoz. Maaliwalas ng magagamit ng mga guro at mag-aaral ang bagong gym na ito.

 Ang Pamahalaan ng Lungsod Agham ng Muñoz sa pamumuno ni Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D. ay taos pusong nagpapasalamat kina Dr. Dante G. Parungao, CESO VI, sa Principal I ng Curva Elementary School na si Mr. Jordan T. Nicodemus, sa mga guro, mga magulang at sa mga nakiisa upang maisakatuparan ang pagpapatayo ng School Gymnasium at maisagawa ang simpleng programang ito.