Nagpamahagi ng bonus at mga uniform para sa ating mga magigiting na Day Care Workers, Barangay Nutrition Scholars (BNS) at Barangay Health Workers (BHW) ang Pamahalaan ng Science City of Muñoz sa pamumuno ni Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D. Maraming salamat sa inyong sakripisyo para sa ating lungsod. Mabuhay po kayong lahat.