“Patuloy akong magseserbisyo para sa mamayan ng  Science City of Muñoz.”

-Mayor Nestor L. Alvarez,Ph.D.

Serbisyong Handog para sa mamamayan ng Brgy. Bical, Purok Kilanlan ang naisakatuparan ng ating Pamahalaan ng Lungsod Agham ng Muñoz.

 Nagtulung-tulong sina MAYOR NESTOR L. ALVAREZ, PhD., kasama ang buong pwersa ng ating mga kawani at mga volunteer upang maisagawa ang mga sumusunod:

1. LIBRENG MEDICAL CHECK-UP AT MGA GAMOT
2. PAMAMAHAGI NG FOOD PACKS
3. PAMAMAHAGI NG MEDICAL EQUIPMENT TULAD NG NEBULIZER AT IBA PA
4. PAMAMAHAGI NG MGA TUNGKOD
5. PAMAMAHAGI NG GATAS PARA SA MGA BATA
6. PAMAMAHAGI NG MGA SALAMIN SA MATA

Lubos po namin kayong pagsisilbihan sa abot ng aming makakaya. Mag-iingat po tayo lagi.

#NaglilingkodngLubosatmayAksyon
#ALagangAlvarez
#TatakAlvarez
#SerbisyongHandog
#KapayapaanKatahimikanKaayusan