Isang mapagpalang pagbisita po ang naganap sa pagitan ng Catholic Women’s League (CWL) ng Science City of Muñoz at ng Lokal na Pamahalaan ng Science City of Muñoz sa pamumuno ng ating MAYOR BABY ARMI LAZARO ALVAREZ nitong Setyembre 28, 2022.

 Ikinagagalak po ng ating MAYOR ang naganap na courtesy call. Inaasahan po ng pamahalaan ang patuloy na matibay at matagumpay na pagkakaisa.