Patungkol ang PASKO sa pamamahagi at pagmamahalan “Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan”-John 3:16

 Naganap ang ating CITY CHILDREN’s CONGRESS- GIFT GIVING & PHYSICAL FITNESS ACTIVITY nitong Disyembre 22, 2022 na siyang pinangunahan ng ating mapagbigay at mapagmahal na TITA MAYORA BABY ARMI LAZARO ALVAREZ, VICE MAYOR NESTOR LAZARO ALVAREZ at ng City Social Welfare and Development Office (CSWDO) sa pangunguna ni Ms. Gabriela Fernandez.