Lalaki man o babae lahat tayo ay may pantay pantay na karapatan! Ipaglaban ang ating karapatan!

 Tumutukoy ang Gender and Development (GAD) sa pananaw at proseso ng pagpapaunlad na may partisipasyon at kapangyarihan, pagkakapantay-pantay, walang karahasan, magalang sa karapatang-tao, sumusuporta sa pagpapasiya sa sarili at pagkilala sa sariling kakayahan.

 Ginanap nitong Oktubre 26, 2022 ang City Gender and Development (GAD) Focal Point System meeting regarding Plans and Programs for 2022-2023 sa pangunguna ng ating mapagkalinga nating TITA MAYORA BABY ARMI LAZARO ALVAREZ kasama si Ms. Gabriela B. Fernandez ng City Social Wefare and Development at iba pang miyembro kung saan ay tinalakay ang mga sumusunod na paksa:

• Updating of Directory and Alternate Representatives

• 2022 GAD Plan and Budget Status of Physical and Financial Accomplishment

• Proposed GAD Programs and Activity for 2023

       1. Women’s Month

       2. Solo Parent’s Day

       3. Family Week

       4. GAD Capacity Building

       5. GAD Planning and Budgeting

• Upcoming Activities:

       1. 18 Day Campaign to end Violence Against Women (VAW)

• Other Matters

Ang pagpapahalagang lubos ng ating TITA MAYORA BABY ARMI sa pagkakapantay pantay ng karapatan ng bawa’t isa sa kaniyang mga nasasakupan, babae o lalaki ay mahalaga sa isang matiwasay at masayang lungsod. Kaya ipagpatuloy ang pagmamahalan at pagkakaisa.