Lubos po ang kagalakan sa aming mga puso sa pagbisita ni Dr. Liza G. Battad, ang bagong Executive Director ng Philippine Carabao Center (PCC) sa tanggapan ng ating Punong Lungsod na si Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D. Ang inyong pagbisita upang magbigay-galang sa ating pamahalaan at nasasakupan nito ay lubos naming ikinagagalak at tinuturing na isang pribilehiyo.