Narito po ang report natin ngayong araw! May bagong mga kaso po tayo mga kababayan. Nakakalungkot po na padami ng padami araw araw ang kaso ng Covid-19.

7 new cases
5 recovered cases
30 active cases
136 total confirmed cases

Dalangin po natin na gumaling na ang lahat ng mga maysakit at manumbalik sa dating sigla ang buhay ng bawat isa.