Ngayong araw ay may naitala na po tayong 19 recovered cases mula sa 21 na naging kaso ng Covid-19 sa ating lungsod. Samantala ang 2 na natitirang active cases ay parehong nasa mabuting kalusugan at tinatapos na lamang po ang kanilang quarantine period sa ating Isolation Facility.

Confirmed cases: 21
RECOVERED: 19
Active: 2
Probable: 0
Suspected: 0
Total PUM: 8,018
Current PUM: 242
PUM Graduated: 7,779

Patuloy po tayong mag-ingat at manalangin.

When it comes to prayer, nothing is impossible!

God bless us all!