Ipinapaalam po natin sa ating mga kababayan na ang 21 na kaso ng Covid-19 sa ating lungsod ay nasa opisyal na talaan na po ng recovered cases.

Subalit mayroon po tayong muli na isang (1) panibagong kaso na kikilalanin nating si Patient No. 22.

Patient No. 22

Lalaki, 49 anyos
Brgy. San Andres, Science City of Muñoz
Occupation: Philippine Army (Palayan City)
History of exposure: workplace
Date swabbed: November 3, 2020
Date released: November 4, 2020
Status: Asymptomatic at nasa ating Isolation Facility

Confirmed cases: 22
RECOVERED: 21
Active: 1 (new case)
Probable: 0
Suspected: 1 (home quarantine)
Total PUM: 8,126
Current PUM: 176
PUM Graduated: 7,950

Ipagpatuloy po natin ang pagsunod sa minimum health standard/protocol.