Nagpulong ang mga kasapi ng COVID-19 Vaccine Task Force ng Science City of Muñoz noong Pebrero 5, 2021 sa ganap na ika 10:00 ng umaga sa pangunguna ni Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D., Dr. Abigail P. Baret at CLGOO Crismelito R. Catacutan ng DILG. Dumalo rin sa pagpupulong si Dr. Edwin V. Santiago, DMO V ng PDOHO-Nueva Ecija at iba’t ibang kinatawan ng mga sector sa lungsod. Tinalakay sa pagpupulong ang mga ibat-ibang gawain ng mga kasapi ng Task Force. Ito ay ang pagsasagawa ng profiling o pagkuha ng impormasyon at kilalanin ang ibat-ibang kabilang sa prayoridad na sector para sa pagbabakuna tulad ng health workers, senior citizens, indigents at marami pang iba, magsagawa ng iba pang aktibidad na kailangan sa pag secure, pagkamit at pamamahagi ng COVID-19 vaccine sa buong lungsod, ang pag buo ng kampanya sa impormasyon para makamit ang pagtanggap ng publiko sa mga kamalayan sa pakinabang ng naturang vaccine, at marami pang iba.

Tinalakay din ang bilang ng mga babakunahan, ang mga lugar kung saan ito gaganapin, ang paunang budget na gagamitin at mga ginusto o piniling vaccine. Ang mga prayoridad na populasyon ay hinihikayat na magpabakuna upang makaiwas sa COVID-19.