Ang Public-Private Partnership Selection Committee (PPP-SC) ng Science City of Muñoz ay nagsagawa ng 2 magkasunod na pagpupulong noong Nobyembre 4 at 6, 2020 upang talakayin ang mga mahahalagang bagay sa nagaganap na negosasyon ( na sa kasalukuyan ay nasa ikalawang yugto na) sa pagitan ng ating lokal na pamahalaan (LGU-Science City of Munoz) at ng isang private sector proponent(PSP) upang bigyang daan ang minimithing pagbubukas at operasyon ng ating Dialysis Center na matatagpuan sa Brgy. Rizal, Science City of Muñoz.

Masusing tinalakay dito ang mga dokumento at magiging nilalaman ng Joint Venture Agreement (JVA) para sa maayos na pagpapatakbo ng pasilidad lalo’t higit sa tulong na maibibigay nito sa ating komunidad at mamamayan.

Ang pagkakaroon ng dialysis center at ng kasalukuyang itinatayong hospital ng Science City of Muñoz ay ilan lamang sa mga pangunahing programa ng ating Punong Lungsod Nestor L. Alvarez, Ph.D. na handog para sa mga mamamayan ng ating lungsod maging ng ating mga karatig bayan.