Para mapanatiling ligtas sa sunog ang buong Lungsod Agham ng Muñoz, isang 1,000 metro cuadradong sukat ng lupa sa barangay Catalanacan ang donasyon ng Local na Pamahalaan para sa bagong fire station.