Buntis na nais mag pa Pre-Natal Check Up:
1. Ipagpatuloy ang pag-inom ng vitamis at gamot.
2. Uminom ng maraming tubig
3. Gawin ang natal counting
4. I-monitor ang iyong Blood Pressure
5. I-monitor ang iyong Blood Sugar
6. I-monitor ang iyong Timbang
7. Manatili sa Bahay

Buntis na nais mag pa-ultrasound:
1. Pansamantalang ipagpaliban ang Ultrasound
2. Manatili sa Bahay

Buntis na kabilang sa Emergency Cases (High Risk in Labor Pain)
1. Tumawag sa Midwife o Doctor
2. Pumunta sa Lying-in Clinic, Health Center o Ospital

Isang paalala mula sa City Health Office ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija

http://facebook.com/sciencecityofmunoz3119/videos/616103049120004/