Para sa maayos na PAGLIPAT NG PAMAMAHALA O GOVERNANCE TRANSITION ay naganap ang isang pagpupulong nitong Hunyo 24, 2022 sa pangunguna ng ating MAYOR NESTOR L. ALVAREZ, Ph.D. at ng ating MAYOR-ELECT ARMI L. ALVAREZ.

 Ang pagpupulong para sa pagpapalit ng pamamahala ay isang pamamaraan upang mapadali at mapabilis ang mga pagbabago sa loob ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang proseso kung saan ang lahat ay nagbabahagi ng pananaw, pag-aaral at pag-iimbestiga. Sa pamamagitan nito ay ang paghahangad ng Government Transition na pagsama-samahin ang maramihang mga pananaw at diskarte.

 Salamat sa lahat ng dumalo at nagbahagi ng kanilang mga ideya sa naganap na pagpupulong. Umaasa po kami sa mas matatag na pagkakaisa ng lahat patungo sa maunlad na Science City of Muñoz.