Nagsagawa ng isang IATF Special Emergency Meeting at CDRRMO Pre-Disaster Meeting kaninang ika-siyam (9:00) ng umaga, Oktubre 19, 2020 sa City Mayor’s Conference Hall upang mapaigting ang pagbabantay sa kaso ng sakit na Covid-19 at upang maging handa sa darating na kalamidad sa ating Lungsod.

Kasunod nito ay nagtungo kay Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D. sina Ms. Rosemarie B. Cabanisas at Ms. Justine Anne L. Honrubia upang magbigay galang sa ating punong lungsod. Sila ang mga area supervisors na itinalaga sa ating lokalidad na syang magsasagawa ng mga sumusunod na tungkulin habang isinasagawa ang pagpapatunay at pagtatapos ng yugto ng listahanan:

• Pangasiwaan ang pag-post at pagkuha ng paunang listahan ng mga mahihirap na sambahayan sa mga nakatalagang barangay

• Ayusin at i-orient ang barangay verification team (BVT) at Local Verification Committee

• Tanggapin ang reklamo at mag endorso sa BVT

• Suriin ang mga reklamo gamit ang isang karaniwang tool kasama ang BVT

• Pag eendorso ang listahan ng mga reklamo na may rekomendasyon ng LVC

• Kumilos bilang kalihim (secretariat) sa panahon ng mga pagtatalakay ng LVC

• Maghanda ng plano ng trabaho (work plan) para sa mga sambahayan na muling susuriin

• Magbigay ng puna (feedback) sa LVC ukol sa mga resulta ng muling pagsusuri (re-assessment) at,

• Magbigay ng puna sa LVC sa mga resulta ng muling pagtatasa