Naganap ang Misa ng Pasasalamat at Pagbabasbas sa Medical and Dental Clinic Building, Payroll Office at Schools Division Superintendent Office ng DepEd Schools Division Office ng Science City of Muñoz, nitong Nobyembre 26,2021. Ang Pamahalaan ng Science City of Muñoz sa pamumuno ni Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D. ay ginagawa lahat ang paraan upang mapaganda at maiayos ang ating lungsod. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pakikiisa at pakikipagtulungan.