“Mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawa, na naaayon sa Panginoon. Mga asawang lalaki, mahalin ang inyong mga asawa, at huwag maging mapangahas sa kanila”.

– Colosas 3: 18-19

Naganap ang kasal nila Daniel at Chery Rose at nila Mc Guiever at Ma. Khristine dito sa Bahay Pamahalaan ng Science City of Muñoz. Ang seremonya ay pinamunuan ng ating masipag at masigasig na MAYOR BABY ARMI L. ALVAREZ.

Nawa ay mabiyayaan kayo ng isang mahaba at maligayang pagsasama at pagpalain kayo ng walang humpay na kasaganaan at kasiyahan!