Mabuhay ang bagong kasal! Magmahalan nawa ang ating mga bagong kasal at pagpalain nawa ang inyong pagsasama ng walang humpay na kasaganaan at kasiyahan.

Nitong Oktubre 19, 2022 ay isang masayang kasalan nina Eugenio at Emelyn ang naganap sa ating Bahay Pamahalaan na ang seremonya ay pinamunuan ng ating masipag at masigasig na MAYOR BABY ARMI LAZARO ALVAREZ.

Nakakaaliw pagmasdan ang mga pusong nagiibigan tulad nga ng sabi sa  1 Juan 4:7, “Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa’t isa: sapagka’t ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa’t umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios.”