“Ang utos ko ay ito: Mahalin ang bawat isa tulad ng aking pag-ibig sa iyo.” 

-John 15: 12

 Sa nabuong pagmamahalan nina Gerrymee at Ma. Cristina; at Adonis at Joanna ay naganap ang kanilang pagbubuklod nitong Setyembre 14, 2022 sa ating Bahay Pamahalaan ng Science City of Muñoz. Ang seremonya ay pinamunuan ng ating masipag at masigasig na MAYOR BABY ARMI L. ALVAREZ.

 Mahaba at maligayang pagsasama ang mapasainyo at pagpalain kayo ng walang humpay na kasaganaan at kasiyahan! Mabuhay ang mga bagong kasal!