“Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo, upang kayo’y mangagibigan sa isa’t isa.”

 -John 15:17

 Nakakatuwang pagmasdan ang dalawang taong nagiibigan na pinagbubuklod upang magdamayan at magmahalan sa hirap at ginhawa ay patuloy na magsasama. Nawa’y ang inyong mga panata sa kasal o “marriage vows” ay inyong mapanindigan.

 Isang masayang kasalan nila Jan Paul at Mary; Nelson at Evangeline; at Jonas at Arlene Joy po mga kababayan ang naganap nitong Agosto 24, 2022 sa ating Gusaling Panlungsod  ng Science City of Muñoz kung saan ang seremonya ay pinamunuan ng ating masipag at masigasig na MAYOR BABY ARMI L. ALVAREZ.

Nawa ay mabiyayaan kayo ng isang mahaba at maligayang pagsasama at pagpalain kayo ng walang humpay na kasaganaan at kasiyahan!