Magpuri sa ating Panginoon sapagkat sina LEO at ROSALYN ay kaniyang pinagbuklod ngayong araw, Oktubre 12, 2022 sa ating Bahay Pamahalaan ng Science City of Muñoz. Ang seremonya ay pinamunuan ng ating masipag at masigasig na MAYOR BABY ARMI L. ALVAREZ.

           “Ipagkaloob nawa ng Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo’y mamuhay nang may pagkakaisa kay Cristo Jesus, upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo.”

           – Mga Taga-Roma 15:5-6

           Mabuhay ang bagong kasal! Magmahalan nawa ang ating mga bagong kasal at pagpalain nawa ang inyong pagsasama ng walang humpay na kasaganaan at kasiyahan.