Isang pagbubuklod ang naganap nitong Agosto 31, 2022, kung saan naganap ang kasalan nina Saverick at Rina; Dennis at Annielyn; at Manuel at Marimar sa ating Bahay Pamahalaan ng Science City of Muñoz. Ang seremonya ay pinamunuan ng ating masipag at masigasig na MAYOR BABY ARMI L. ALVAREZ.

 “Higit sa lahat, magmahalan kayo nang tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan.”

-1 Pedro 4:8

Mahaba at maligayang pagsasama ang mapasainyo at pagpalain kayo ng walang humpay na kasaganaan at kasiyahan! Mabuhay ang mga bagong kasal!