M+K+K=K (Malasakit, Kaayusan at Kapayapaan tungo sa Kaunlaran)

 Isa ang kapayapaan at kaunlaran ng ating mahal na Science City of Muñoz sa pamumuno ng ating MAYOR BABY ARMI LAZARO ALVAREZ ang prioridad para sa mamamayan ng ating lungsod. Dahil dito, isang programa ang naganap para sa paglulunsad at pagpirma ng Memorandum of Understanding (MOU) ng KApulisan, SIMBAhan at pamaYANAN (KASIMBAYANAN) nitong Agosto 30, 2022 sa ating PNP Gymnasium.

 Ang hangarin ng KASIMBAYANAN katulong ang Lokal na Pamahalaan na magkaroon ng nagkakaisa at sama-samang pagsisikap ay isang paraan ng lipunan para sa kapayapaan, kaayusan at maging sa pagpapaganda o pagsasaayos ng lipunan.

 Kaya ang Phillipine National Police, Local Government Unit, mga sektor ng relihiyon, at mga grupo ng adbokasiya laban sa krimen ay nanumpa at nangako na kusang loob nilang ibibigay ang kanilang sarili upang sumuporta at makibahagi sa hangarin ng KASIMBAYANAN Revitalized Program.

 Sama-sama para sa pangarap ng lahat ng Muñozonian.