“Kalusugan, Kaisipan, at Kapakanan ng Bawat Bata Ating Tutukan!”

 “Kabataan ang pag-asa ng bayan”-Dr. Jose P. Rizal

 Kaya mga kababayan sa ating pagdiriwang ng 30th National Children’s Month ay sama-sama po nating ipaglaban ang karapatan ng mga minamahal nating kabataan anuman ang kanilang kasarian, relihiyon, kulay, kultura, kapansanan at iba pa. Bawat isang kabataan ay nararapat sa pagmamahal.

 Sa pangunguna ng ating aktibo at masipag na TITA MAYORA BABY ARMI LAZARO ALVAREZ ay naganap nitong Nobyembre 8, 2022 ang LCPC & LCAT-VAWC Meeting kung saan pangunahing paksa ang ating mga minamahal na kabataan kung paano sila at ang kanilang mga karapatan ay maprotektahan at maipaglaban. Tinalakay din sa nasabing pagpupulong ang 18 Days Campaign to end Violence Against Women at iba pa.

 Sa pangunguna ng ating mapagmahal na TITA MAYORA BABY ARMI LAZARO ALVAREZ ay ating isulong at ipagbunyi ang ating mga minamahal na kabataan hindi lamang ngayong National Children’s Month kundi sa lahat ng oras at pagkakataon.