Upang mas pagtibayin ang bigkis sa pagitan ng Central Luzon State University at Lokal na Pamahalaan ng Science City of Muñoz sa pamumuno ng ating MAYOR BABY ARMI LAZARO ALVAREZ ay naganap ang isang Memorandum of Agreement Signing para sa eFarm (engaging FOOD AND AGRICULTURE RESOURCES MANAGEMENT) ACADEMY kung saan ang programang eFARM ACADEMY na ipinatupad ng CLSU ay isang nakakaengganyong plataporma para ibahagi ang mga maunlad na teknolohiya ng agri-fisheries sa stakeholder nang Lokal na Pamahalaan ng Science City of Muñoz, partikular na ang mga target na benepisyaryo tulad ng mga kooperatiba sa ating bayan.

 May pangunahing tungkulin ang programang eFARM ACADEMY sa pagpapakita ng mga pasilidad, paghahanda ng mga modular na kurso, at pagbuo ng flexible learning modalities para sa stakeholder sa teknolohiya ng pagkain at agrikultura na binuo ng CLSU.

 Hiling po naming ang mas matibay na samahan at pagkakaisa. Sapagkat pagkakaisa ang tulay para sa pag-unlad ng ating mahal na lungsod!