Dahil nagkamit ng parehong puntos ang GREEN TEAM at ORANGE TEAM sa LGU SCM Intercolor Friendship Games 2022 ay ginanap ang “TIEBREAKER” nitong Oktubre 14, 2022 sa ating PNP Gymnasium.

 LGBTQ and Women Basketball, Tag of War at Sack Race ang mga laro na pinaglabanan ng ating dalawang magagaling na grupo kung saan nagwagi ang GREEN TEAM sa LGBTQ and Women Basketball at sack race, ORANGE TEAM naman sa Tag of War.

 Mga kababayan, malugod po naming binabati ang GREAN TEAM na siyang CHAMPION sa LGU SCM Intercolor Friendship Games 2022 at ang lahat ng mga grupo na  nakiisa at nakisaya sa ating mga laro na punong puno ng pagkakaisa at pagmamahalan.

 Ang INTERCOLOR FRIENDSHIP GAMES ay para mas patatagin ang pagkakaisa ng mga empleyedo na sa kabila ng pagkakaibaiba ng mga grupo ay mananatili ang pagkakaisa ng lahat. Inaasahan po namin na hindi dito matatapos ang kasiyahan, pagmamahalan at pagkakaisa, nawa ay araw-araw po natin itong isapuso.