Limang paraan para maiwasan at malabanan natin ang COVID-19

1. Takpan ang bibig at ilong lalo na kung uubo o babahing
2. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon
3. Huwag hawakan ang iyong mukha
4. Maging listo sa mga sintomas tulad ng ubo, sipon at lagnat
5. Manatili sa iyong bahay

Agad kumonsulta sa pinaka malapit na Health Facility kapag may sintomas tulad ng LAGNAT, UBO, SIPON o HIRAP SA PAGHINGA.

Let’s BEAT COVID-19

Isang paalala mula sa CITY HEALTH OFFICE at ng ating Punong Lungsod HON. NESTOR L. ALVAREZ, Ph.D.

http://facebook.com/sciencecityofmunoz3119/videos/552161772094991/