Naganap ang pagpupulong ng Local School Board nitong Nobyembre 9, 2022 sa pangunguna ng ating TITA MAYORA BABY ARMI LAZARO ALVAREZ at ng ating Schools Division Superintendent Dr. Dante G. Parungao, CESO V. Pangunahing mga paksa ang Financial Statement as of October 31, 2022, Budget Proposal Set 2023, DepEd Programs and Projects at iba pa.

 Sa pangunguna ng ating mahal na TITA MAYORA BABY ARMI ay sama-sama at tulong-tulong na nagpaplano ang Local School Board para sa ikaayos ng ating mga paaralan at mag-aaral dahil sa Muñoz kayamanan ang karunungan.