Patuloy ang pamimigay ng local social pension na nagkakahalagang tatlong libo (para sa anim na buwan) para sa mga senior citizen ng Lungsod Agham ng Muñoz ngayong Hunyo 30, 2020 sa barangay Balante, Franza at Cabisuculan. Ipinamimigay ang mga social pensions sa pangunguna ni Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D. ng local na gobyerno ng Munoz sa iba’t ibang barangay na nakatakda sa kanikanilang iskedyul.