Patuloy ang pamimigay ng local social pension na nagkakahalagang tatlong libo (para sa anim na buwan) para sa mga senior citizen ng Lungsod Agham ng Muñoz ngayong July 3, 2020 sa barangay Calisitan, Rang-Ayan at Villa Santos. Ipinamimigay ang mga social pensions sa pangunguna ni Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D. ng local na gobyerno ng Munoz sa iba’t ibang barangay na nakatakda sa kanikanilang iskedyul.