Kung ikaw ay isang LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL (LSI) dito sa Science City of Muñoz at nais mo nang umuwi sa iyong sariling bayan, narito ang mga hakbang na dapat mong gawin:

1. Pumunta sa BARANGAY HALL na nakakasakop sa iyong kasalukuyang tirahan at ibigay ang mga detalye kung saan pupunta at ano ang dahilan ng pag-alis sa Science City of Muñoz.

2. Sasamahan kayo ng inyong BHERT sa City Health Center para sa kaukulang pag-iindorso.

3. Susuriin kayo sa City Health Center para sa kaukulang MEDICAL CERTIFICATE O CLEARANCE na hindi kayo PUM, hindi PUI o walang sintomas ng Covid19 at nakumpleto ang 14-day quarantine period.

4. Pagkatapos makakuha ng Medical Certificate o Clearance sa RHU, gumawa ng pormal na liham ng pagnanais na makauwi (Letter of Intent o LOI) sa sariling bayan at isumite ang mga ito sa Science City of Muñoz Police Station para sa pagkuha ng kinakailangang Travel Authority sa kanyang pupuntahang bayan o lugar.

Kaugnay dito, ihanda ang mga karagdagang dokumento at impormasyon na kinakailangan sa inyong pag-uwi. a. Pangalan at contact number ng kausap na LGU employee sa inyong uuwiang bayan/lugar b. sasakyan na gagamitin sa inyong pag -uwi c. plate number ng nasabing sasakyan d. pangalan ng driver ng nasabing sasakyan na may kaukulang dokumento tulad ng travel pass at ID.

5. Matapos maisumite ang mga dokumento na nasasaad sa itaas bilang item 4, iiindorso ng COP Science City of Munoz ang nasabing Letter of Intent (LOI) sa PNP Regional Office III na siyang magbibigay ng kaukulang TRAVEL AUTHORITY

6. Ang Science City of Muñoz Police Station, matapos makuha ang nasabing Travel Authority mula sa PNP Regional Office III ay ibibigay na sa LSI ng kopya ng nasabing Travel Authority.

Kapag hawak na ng LSI ang kanyang TRAVEL AUTHORITY ay pwede na siyang maglakbay sa kanyang patutunguhang bayan o lugar.

HOME SWEET HOME!

REMINDER!

SA LGU O CITY HEALTH OFFICE NG POINT OF DESTINATION IDIDIRECHO ANG MGA LSIs PARA SA PAGTANGGAP AT KAUKULANG ASSESSMENT.