Isang bahagi ng araw-araw na pag-ikot ni Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D. sa ating Pamilihang Lungsod ay ang pag monitor ng presyo ng bilihin upang ito ay mapanatiling tama at naayon sa batas. Ito ay alinsunod sa direktiba na buhayin ang City Price Monitoring Board para sa panahon ng kalamidad lalo na na sa kasalukuyang umiiral na COVID-19.

#COVID19