Opisyal ng binuksan ngayong December 9, 2019 ang ika-pitong Uhay Festival at 19th Charter Anniversary ng Science City of Muñoz sa pamamagitan ng pagdaraos ng Misa ng Pasasalamat at ng Agri-Tourism Fair.

Dahil kilala ang Science City of Muñoz sa pananaliksik at pag-unlad (research and development) at sa pagkakaroon ng iba’t-ibang R&D Centers patungkol sa agrikultura, nagsagawa ng Agri-Tourism Fair kung saan ipinapakita ang mga by-products mula sa agrikultura at maipromote ang “agricultural life at first hand”.

Bida rito ang mga agricultural products katulad ng Organic Fertilizer, Organic Rice, Mushroom Products, Dairy Products, Vegetable Seeds, mga agricultural technologies tulad ng hydroponics at aquaponics, Orchids and Ornamentals . Kasama din ang ibang produkto katulad ng wood carvings, Herbal Oils, Footwears ng Gapan City at Sweets and Delicacies na nagmula sa probinsya ng Pampanga, Bataan at Tarlac at mga ibang pang produkto.

Sa Agri-Tourism, bida ang magsasaka!