“Ang Pamilyang Planado, Protektado!”

 Ang FAMILY PLANNING o pagpaplano ng pamilya ay mahalaga sapagkat makakatulong ito upang maprotektahan ang ating mga kabataan sa pisikal, emosyonal at pinansyal na pasanin sa hindi planadong pagbubuntis. Ang ating National Family Planning ay ginugunita tuwing buwan ng Agosto kung saan may tema na “Bata, Bata, Planado kang Ginawa!” at may pangalawang tema na “Usap Tayo sa Family Planning dahil ang Pamilyang Planado, Protektado!”.

Nakikiisa ang ating Lokal na Pamahalaan ng Science City of Muñoz sa pamumuno ng ating MAYOR BABY ARMI LAZARO ALVAREZ sa ating National Family Planning Month Celebration 2022. Hinihikayat po namin ang lahat na alamin ang mabuting pagpaplano para sa ating pamilya o magiging pamilya.