Bakunadong mamamayan ang panlaban ng bayan!

Bakunado na po ba kayo? Kung hindi pa ay halina’t magpabakuna sa darating na NATIONAL VACCINATION DAYS ROUND 3 mula Pebrero 10 hangang Pebrero 11, 2022. Narito po ang schedule para sa pagpapabakuna:

FEBRUARY 10, 2022

📍Pag- Asa Gymnasium
📍Franza – 8:00AM-12:00PM
📍Villa Santos – 8:00AM-12PM
📍Balante – 1:00PM-5:00PM
📍Mangandingay – 1:00-5:00PM

➡️Eligible sa Covid-19 Booster o mga kababayan nating tatlong (3) buwan at lagpas mula ng nabakunahan ng 2nd dose ng alin sa mga sumusunod: AstraZeneca, Sinovac, Moderna at Pfrizer.  Samantala dalawang buwan (2) at lagpas naman para sa mga nabakunahan ng Janssen.

➡️FIRST DOSE para sa may edad 18 taong gulang pataas

➡️12-17 taong gulang na walang comorbidity

FEBRUARY 11, 2022

📍Pag- Asa Gymnasium
📍Barangay Bical – 8:00AM-12:00PM
📍Barangay Bantug – 8:00AM-12:00PM
📍Barangay Bagong Sikat – 1:00PM-5:00PM
📍Barangay Catalanacan – 1:00PM-5:00PM

➡️Eligible sa Covid-19 Booster o mga kababayan nating tatlong (3) buwan at lagpas mula ng nabakunahan ng 2nd dose ng alin sa mga sumusunod: AstraZeneca, Sinovac, Moderna at Pfrizer. Samantala dalawang buwan (2) at lagpas naman para sa mga nabakunahan ng Janssen.

➡️FIRST DOSE para sa may edad 18 taong gulang pataas

➡️12-17 taong gulang na walang comorbidity

✅DALHIN PO LAMANG ANG MGA KINAKAILANGANG REQUIREMENTS.

⚠️Mahigpit po nating sundin ang minimum health protocols tulad ng palagiang pagsuot ng facemask, isa (1) hanggang dalawang (2) metrong distansya sa bawat isa at pag hugas ng kamay o pag gamit ng alcohol. Iwasan din ang paglabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan upang maiwasan ang napakabilis na pag kalat ng Covid 19.