Taimtim na naumpa sa harap ng ating mahal na TITA MAYORA BABY ARMI LAZARO ALVAREZ ang mga bagong opisyal ng ating Science City of Muñoz Government Employees Association, Inc. (LOGEA) na pinapangunahan ng bagong presidente na si Mr. Devin Carl P. Sagun na kanilang tutuparin ng buong husay at katapatan sa abot ng kanilang kakayahan ang mga tungkulin at iba pang alituntunin ng organisasyon.

 Para po sa kalaaman ng lahat ang LOGEA ay isang organisasyon na nagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga miyembro nito at kanilang pamilya kung saan ang mga miyembro ay ang mga empleyado ng Lokal na Pamahalaan ng Science City of Muñoz.

 Sa abot na makakaya ng ating TITA MAYORA BABY ARMI ay kaniyang gagabayan at tutulungan ang mga bagong opisyal na ito.