Binisita ng Lokal na Gobyerno ng Lungsod Agham ng Muñoz kasama ang mga kawani ng Department of Public Works and Highways, Department of Health, mga Architects at mga Engineers ang itinatayong Ospital ng Lungsod Agham ng Muñoz at ang Dialysis Center sa Barangay Rizal, Science City of Muñoz. Isinagawa ang pagbisita upang suriing mabuti ang bawat detalye ng ginagawang ospital upang makasigurong magiging maganda ang kalidad nito.