“Tandaan mo ang bilin ko: Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta.”

-Josue 1:9

 Lubos po ang pasasalamat ng PAMILYA ALVAREZ para sa pakikiramay, pagmamahal at suporta ng ating mga kababayan at mga kaibigan sa kanilang pamilya sa panahong ito.

 Labis po ang kalungkutan ng Lokal na Pamahalaan ng Science City of Muñoz sa pagkawala ng ating dating MAYOR EFREN L. ALVAREZ, D. Hum na siyang FOUNDER NG Science City of Muñoz. Sapagkat isang napakabuti at mapagmahal na dating Mayor ang namaalam.

  Ipinapaabot pong muli ng mga empleyado ng pamahalaan at mga mamamayan ng Science City of Muñoz ang pakikiramay at pagmamahal para po sa ating MAYOR NESTOR L. ALVAREZ, Ph. D, MAYOR-ELECT ARMI L. ALVAREZ, COUN-ELECT VINCENT ALVAREZ at ng buong PAMILYA ALVAREZ. Mahal po namin kayo!